Voor alle goederen die Nederland inkomen of uitgaan, zijn er officiële documenten nodig waaruit blijkt wat voor goederen het zijn, waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan, en wat de waarde van de goederen is. In elk land is de douane belast met de taak om de goederen in- en uit te klaren en te controleren. Binnen Europa is er sinds 1993 vrij goederenverkeer maar voor goederen die van buiten de EU komen moet er aangifte gedaan worden.

Deze douaneformaliteiten verzorgt PKG Controle- en Expeditiebedrijf B.V. met alle plezier voor u. De douaneformaliteiten die wij voor u op ons nemen zijn:

  • In- en uitvoerdocumenten
  • Transitodocumenten
  • Goederencodes en invoerrechten
Douane

In- en uitvoeraangifte van goederen

Voor het invoeren van goederen in heel Nederland die van buiten de EU komen verzorgen wij de benodigde officiële aangifte van uw goederen via het zogenaamde Sagitta Invoer Programma.

Voor een groot aantal derdewereldlanden geldt een preferentieël systeem waardoor er korting wordt gegeven op de verschuldigde invoerrechten. De klant dient de douane bescheiden te overleggen zoals een certificaat van oorsprong of een Form A. Deze formulieren worden in het land van herkomst afgegeven door de plaatselijke Kamer van Koophandel en moeten gestempeld zijn door douane van het exporterende land.

Elektronische aangiftes

Alle door ons opgemaakte aangiftes worden gedaan door middel van elektronische programma’s zoals Sagitta Invoer en Sagitta Uitvoer, voor zowel geladen als voor te laden goederen. Deze formaliteiten behoren tot ons standaardpakket aan diensten en kunt u met een gerust haart aan ons bedrijf overlaten. Wij kunnen ook aangiftes op locatie, reeds door de Douane gestempeld, desgewenst voor u uitprinten.

Neutraal Douane expediteur

Wij verrichten al meer dan 10 jaar als onafhankelijk specialist douaneformaliteiten en advieswerkzaamheden voor Importeurs – Exporteurs – vervoerders en verladers. Als neutraal Douane aangifte- en adviesorgaan wordt er binnen onze organisatie gewerkt met uiterst geavanceerde elektronische programmatuur.

De transitodocumenten

Goederen die in Nederland aankomen maar die bestemd zijn voor andere landen binnen of buiten de Europese Unie (EU), staan onder worden niet in Nederland ingeklaard zodat u geen invoerrechten hoeft te betalen maar staan onder douanetoezicht. Voor deze goederen dient u in het bezit te zijn van transitodocumenten. Wij kunnen deze documenten voor u in orde maken zodat u binnen en buiten de voor bestemmingen binnen en buiten de grenzen van de EU. Naast de EU-landen doen ook de landen van de Europese Vrijhandel Associatie (EVA-landen) mee. Dit zijn Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

doane

Opvragen Goederencode en Invoerrechten

Wij beschikken over een douaneprogramma met alle gewenste zoekmogelijkheden voor het bepalen van de juiste goederencode en invoerrechten voor al uw goederen met daaraan toegevoegd alle informatie betreffende eventueel vereiste invoervergunningen, oorsprongscertificaten en speciale regelingen voor invoerrechten uit de zogenaamde APS(Algemeen Preferentieel Systeem)-landen.